THY Træf 2018

http://thytraef.dk/
 

 

 Kuns numme 12 Internasjonal Fjelbytræf

  D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 12/5 fra klokken 12:00…..

Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.
Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand mæ davre.
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Vi hofer å dajlæ vær i år…mæ kool bæjere
Do ka se mejr å Faseren.
Brum brum Ulla /Geert….
20192080/61792918



Lav din egen hjemmeside med mono.net